בית ספר מיוחד לחינוך ולאמנויות

נהלי הקורונה בבית הספר

בבית ספר פסיפס שומרים על הנהלים ועל הבריאות של כולנו. 

הורים יקרים, למרות הקושי הכרוך בכך, אין כניסה למתחם בית הספר והפרידה תיעשה בשער.

כל התלמיד העולה להסעה בבוקר- ההורה חייב להציג למלווה הצהרת בריאות חתומה, וכן כל תלמיד הנכנס לשערי בית הספר חייב בכך.

כל השיעורים מתקיימים בכיתות, ללא מגע וערבוב בין תלמידי בית הספר על מנת לצמצם את החשיפה של התלמידים אחד לשני. טיפולים פרטניים של מקצועות הבריאות ייעשו בכיתות ובחדרי הספח של הכיתות, ולא בחדרי הטיפול הקבועים. כל שיעור מקצועי ייעשה בכיתות האם במידה ויתאפשר (שיעורי ספורט וגלגליות, למשל, ייעשו במרחב קבוע לכל כיתה).

ההפסקות מתקיימות במתחמים מוגדרים בקפסולות קבועות מראש. 

לכל תלמיד ציוד אישי ומעבר חפצים בין תלמידים יצומצם למינימום ההכרחי תוך חיטוי. 

כלל הצוות מסתובב כמובן עם מסכות במהלך כל היום.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות