בית ספר מיוחד לחינוך ולאמנויות

קלינאות תקשורת

קלינאי התקשורת מהווה חלק מהצוות הרב מקצועי העובד עם התלמידים בתוך המסגרות השונות של מערכת החינוך.
בתוקף הכשרתו המקצועית, קלינאי התקשורת מסייע בזיהוי הקשיים השפתיים והתקשורתיים המהווים אחד מהגורמים המרכזיים לקשייו של התלמיד בבית הספר.
הצוות הרב מקצועי העובד עם הילד מגבש תכנית לימודים אישית לכל תלמיד, כאשר קלינאי התקשורת יוצק לתוכה את התכנים השפתיים והתקשורתיים, תוך ראיה כוללנית ורחבה של צרכיו הלימודיים של התלמיד.

להלן מספר תפקידים מהותיים:

 1. מיפוי ואיתור- איתור תלמידים עם קשיים בשפה, דיבור ושמיעה הלומדים במערכת החינוך הרגיל והמיוחד הזקוקים לטיפול.
 2. אבחון- האבחון יכול להתבצע במספר אופנים: אבחון פורמלי, עריכת תצפיות ומדגמי שפה בסביבה הטבעית של התלמיד (בית ספר) ואיסוף נתונים (מהורים, מחנכים ומעובדי קהילה).
 3. הכנת תכנית התערבות- הכנת תכנית טיפול לשיפור יכולותיו השפתיות והתקשורתיות של התלמיד ולקידומו הלימודי והחברתי.
 4. טיפול- לאחר סיום התהליך האבחוני וקביעת המטרות הטיפוליות, קלינאי התקשורת מחליט על צורת הטיפול שתענה על צרכיו האישיים של התלמיד:
  • טיפול פרטני: אשר עוסק ביכולותיו ובקשייו של היחיד, בטיפול זה שותפים התלמיד וקלינאי התקשורת העובד איתו.
  • טיפול קבוצתי: תרגול יכולות תקשורתיות ושפתיות, באמצעות אינטראקציה עם תלמידים נוספים.
  • טיפול כתתי: קלינאי התקשורת והמחנכת יבנו יחד מערך טיפולי המתאים לצרכים של כלל תלמידי הכיתה על מנת להעשיר ולפתח יכולות שפתיות ותקשורתיות להם נזקקים ילדים בהתמודדותם עם תכניות הלימוד השונות.
  • טיפול משולב: אנשי צוות ממקצועות שונים כמו פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת, מורה וקלינאי תקשורת החוברים לטיפול/שיעור משותף במטרה להשלים אחד את השני.
  • התאמת תת"ח (תקשורת תומכת חליפית). קלינאי התקשורת מתאים באופן אישי לכל ילד את שיטת ואת עזר התקשורת המתאימים עבורו.
 1. הדרכת סייעות/הורים לשם תרגול וחיזוק הנלמד.
  • הרחבת הידע של הצוות החינוכי לגבי שלבים בהתפתחות שפה תקינה, ליקויים שפתיים ודרכי התערבות.
  • התאמת הסביבה החינוכית ופעילויות לשם מתן מענה לצרכים שונים של תלמידים שונים.
  • חידוד מיומנויות הצוות בשימוש בעזרי תקשורת וסמלים.
 1. עבודה עם כלל ההורים שילדיהם נמצאים במסגרת החינוכית, לשם הרחבת הידע והגברת המודעות לגבי תפקידם החיוני בתהליך פיתוח השפה והעשרתה.
 2. שיתוף ההורים בקביעת דרכי התערבות מתאימות, החלטה על מטרות ויעדים ספציפיים והדרכה ליישום המלצות בבית בכל הקשור לתחומי השפה, הדיבור והתקשורת המילולית ו/או תקשורת תומכת חליפית.
 3. תיעוד האבחון, קביעת המטרות הטיפוליות, דו"חות מעקב וסיכום, לפי אמות המידה הנדרשות ע"י המערכת החינוכית (תל"א, תח"י, מעקב טיפול, ועוד) .
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות